x

Trapézový plech SAT35

SAT35 střešní Varianta A

SAT35 střešní
1 Finální povrchová úprava
2 Ochranný lak

SAT 35 stavební šířka 1 035 mm

POVRCH - ocel
       
Polyester Polyuretan Pozink Aluzinek
lesk
mat
25 µm
35 µm
50 µm 275 g/m2 150 g/m2
185 g/m2
VOLITELNÉ ÚPRAVY
antikondenzační, prosvětlovací
DÉLKA PLECHU
0,5 - 9 bm při tl. 0,50 - 0,63 mm
0,5 - 12 bm od tl. 0,70 mm
TLOUŠŤKA PLECHU
0,50 - 1,00 mm

SAT 35 stavební šířka 1 035 mm
POVRCH - hliník
 
Polyester (mat)
25 µm
VOLITELNÉ ÚPRAVY
antikondenzační, prosvětlovací
DÉLKA PLECHU
0,5 - 8 bm při tl. 0,60 mm
TLOUŠŤKA PLECHU
0,60 mm

SAT 35 stavební šířka 830 mm
POVRCH
   
Polyester (lesk) Aluzinek
25 µm 150 g/m2
185 g/m2
TLOUŠŤKA PLECHU
0,50 - 1,00 mm

SAT35 fasáda Varianta B

SAT35 fasáda
1 Finální povrchová úprava
2 Ochranný lak

SAT 35 stavební šířka 1 035 mm

POVRCH
       
Polyester Polyuretan Pozink Aluzinek
lesk
mat
25 µm
35 µm
50 µm 275 g/m2 150 g/m2
185 g/m2
VOLITELNÉ ÚPRAVY
Prosvětlovací
TLOUŠŤKA PLECHU
0,50 - 1,00 mm

SAT 35 stavební šířka 830 mm

POVRCH
   
Polyester (lesk) Aluzinek
25 µm 150 g/m2
185 g/m2
TLOUŠŤKA PLECHU
0,50 - 1,00 mm
DÉLKA PLECHU
0,5 - 9 bm při tl. 0,50 - 0,63 mm
0,5 - 12 bm od tl. 0,70 mm

Volitelná antikondenzační úprava

K procesu kondenzace dochází v okamžiku, kdy teplota povrchu krytiny a vlhkost okolního vzduchu dosáhne rosného bodu. Na vnější straně krytiny je takový jev neškodný, ale na rubové straně může způsobovat značné komplikace při užívání budov. V případě zkondenzování vody na spodní straně krytiny může docházet k jejímu skapávání do vnitřního prostoru objektu, což může mít za následek poškození nebo znehodnocení uskladněného materiálu.

Z tohoto důvodu mohou být trapézové plechy na rubové straně opatřeny antikondenzační úpravou. Jde o nalepenou netkanou textílii ze syntetických vláken, která v sobě dokáže zadržet vodu zkondenzovanou na vnitřním povrchu plechu. Je tak významně omezeno odkapávání vody do vnitřního prostoru. Tuto úpravu ocení zejména uživatelé nezateplených hal určených ke skladování. Antikondenzační úprava nenahrazuje ve střeše pojistnou hydroizolační vrstvu. Absorbční kapacita této úpravy je cca 500 ml vody na 1 m2.

Při napojování jednotlivých trapézových plechů po délce je potřeba v místě přeložení plechů antikondenzační úpravu odstranit, aby vzlínáním stékající vody po krytině nedocházelo k vlhnutí spodní strany trapézového plechu, nebo omezit savost antikondenzační úpravy například nátěrem bezbarvým lakem. Boční spoje trapézových plechů jsou z výroby upraveny tak, že k vzlínání vody nemůže docházet.

volitelná antikondenzační ochrana

Aby tento princip fungoval, je nutné, aby v objektu správně fungovala cirkulace vzduchu a vlhký, teplý vzduch, který se shromažďuje v horní části budovy pod střechou, byl odveden mimo budovu.

volitelná antikondenzační ochrana

Při použití krytiny s antikondenzační úpravou je zkondenzovaná vlhkost absorbována v netkané textilii z umělých vláken a pomocí proudění vzduchu se průběžně odpařuje a je odváděna mimo objekt.

Volitelná prosvětlovací úprava

K těmto trapézovým profi lům je možné dodat i prosvětlovací profi ly. Ty jsou ve variantě sklolaminát tloušťky přibližně 1,00 mm.

Nastavení cookies